Dit is een nieuwe pagina.

Tarieven 2024

Intake/kennismakingsgesprek privé hondentraining (incl. btw)
€45,-

Privé training:
3 kwartier €50,- (incl btw )
Reiskosten: 
0,35 ct. per km

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Overeenkomst
1.1 Een afspraak met Wijs met honden kan schriftelijk (via e-mail, whatsapp of
messenger) worden gemaakt. De overeenkomst is bindend nadat de persoonlijke gegevens en de data van de sessies, workshops of trainingen akkoord zijn bevonden
1.2 Er vindt altijd vooraf bij een privé hondentraining of DAI bezoek een intake/kennismakings gesprek plaats zodat er kennis gemaakt kan worden en beide partijen kunnen besluiten om verder met elkaar in zee te gaan
1.3 De factuur moet binnen 14 werkdagen worden voldaan
1.4 Indien de bevoegde de factuur niet betaald, behoudt Wijs met honden het recht om de sessies niet te vervolgen


Artikel 2: In aanmerking komen voor de Dai-sessies
2.1 Wijs met honden bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies, dit wordt bepaald bij een intake/kennismakingsgesprek.
2.2 Als Wijs met honden een cliënt te gevaarlijk vindt of er geen klik is, mag de cliënt niet (meer) deelnemen aan de sessies.


Artikel 3: Annuleren van de sessies
3.1 Wanneer een Dai-sessie door Wijs met honden afgelast wordt, kan de sessie worden ingehaald.
3.2 Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht
3.3 Afzegging van de sessie moet telefonisch, per e-mail of via whatts app geschieden
3.4 Tijden zijn in overleg met de instelling of bevoegde personen
3.5 Bij te laat betalen na de verstreken termijn van 14 werkdagen, wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Iedere twee weken nadien komt er 3% bij
3.6 Bij langdurige ziekte van de hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden
3.7 Een sessie vervalt wanneer de cliënt niet binnen 15 minuten na de afgesproken begintijd op de afgesproken plaats is
3.9 Bij overlijden van de hond bij Wijs met honden wordt er in overleg een andere hond ingezet

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Wijs met honden is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt, hond of omgeving
4.2 Wijs met honden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten
4.3 Wijs met honden is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de honden of voor andere schade
4.4 De inhurende organisatie is verantwoordelijk voor de schade die is veroorzaakt door de cliënt aan de hond of materialen
4.5 De organisatie ondertekent een contract zodat hij bevestigt dat hij/zij op de hoogte is van de risico's
4.6 Wijs met honden draagt er zorg voor dat haar honden getest worden voor geschiktheid voor het werk (oa. Pada test)
4.7 Wijs met honden zorgt ervoor dat haar honden minimaal 3 keer per jaar worden nagekeken door een osteopaat/chiropractor/dierenarts
4.8 Wijs met honden zorgt ervoor dat haar honden op maat geënt zijn/ontwormd en ontvlooit zijn


 
E-mailen
Bellen